Apollo Spring Gala

Sizzle Reel for the 2013 Apollo Theater Spring Gala